Tajný Učitel

Hudební videoklipy ve výuce moderních dějin

Reklamy

Nejen hrané či dokumentární filmy lze použít ve výuce dějepisu. Naopak – dokumenty jsou pro děti často nudné (zvláště „mluvící hlavy“) a už dopředu k nim přistupují s despektem. U filmů záleží čistě jen a jen na výběru učitele a následné reflexi – oba aspekty mohou filmovou ukázku povýšit do nebes nebo zahrabat pod drn. Každopádně je zřejmé, že filmové ukázky mnohdy dějiny zkreslují, pokud už se dějin vůbec týkají, a proto je nebezpečné s nimi pracovat.

Hudební videoklipy tak často přijdou žákům zajímavější a výuku zpestří. Film z vlastní zkušenosti očekávají, hudbu nikoliv. Navíc krátké video s hudbou nutí žáky se více soustředit. Alespoň podle mých zkušeností. Bonusem pro vedení školy, inspekci a především školní byrokracii je uplatnění mezipředmětových vztahů

Jelikož hudbu spíše poslouchám, než koukám na videa, nabízím jen krátký výběr vyzkoušeného. Všechna videa jsou dostupná a fungující ke dni 16.listopadu a snad vydrží na internetu i dále.

U každé písně je popsáno téma. U českých písní jsme s žáky zatím pracovali spíše s textem a individuálně, u anglických naopak spíše hromadně pomocí brainstormingu nebo myšlenkové mapy. To už je pochopitelně na každém učiteli. Tipy na další písně a klipy nebo využití a metody přivítám.

Another Brick in the Wall – Pink Floyd

První a podle mého názoru hned pro výuku nejužitečnější je slavná píseň Another Brick in the Wall od skupiny Pink Floyd. Prvním úspěchem je, že některým žákům píseň „něco připomíná“ nebo „už ji někde slyšeli“. Kdy zařadit Pink Floyd do výuky? Hudební videoklip používám na začátku bloku o totalitních režimech. Žákům před spuštěním vysvětlím, že následující klip podle mě ukazuje základ totalitních režimů a je na nich, aby poznali znaky totality. Nejprve klip pouštím do času 4:21, kde ho zastavuji a ptám se žáků, na co přišli.

Pokaždé žáci přišli na podobné věci, minimálně:

Pak už je na Vás, jakými otázkami žáky posunete. Já zaměřuji pozornost na začátek klipu, kdy je žák zesměšňován za složení básně. „Proč je totalitní režim proti umělcům?“ A diskusi určitě doporučuji přesunout i k názvu. „Co to znamená Another Brick in the Wall?“ V prezentaci ukážu žákům vybrané části textu – „Jsi jen další cihla ve zdi. Co to asi bude znamenat? Spadne zeď, když odstraníte pár cihel z kraje zdi? Spadne zeď, když vyndáte cihlu uprostřed zdi?“ Na základě těchto otázek lze ukázat, jak se diktátoři chovají k jednotlivcům (cihly) ve svém státě (zeď). Stalin vyvolal uměle hladomor a na kraji zdi s jménem SSSR mu „odpadlo“ 7 miliónů Ukrajinců, ale prováděl i čistky uvnitř strany, které reprezentují cihlu uprostřed zdi.

Poslední otázka: „Jak totalitní režimy vždy dopadnou?“ „Rozpadnou se.“ Poté koukáme na konec videa.

Club Foot – Kasabian

Britská skupina Kasabian jeden ze svých největších hitů oficiálně věnovala Janu Palachovi. Tím je jasné, kam klip zařadit. Tento klip pouštím vyloženě jako zajímavost. Pouze si nechám převyprávět děj, protože klip vypráví o vzpourách ve Východním bloku (Maďarsko a Polsko) po smrti Stalina. Přidám pár detailů („děravá“ maďarská vlajka) a pak se ptám, jestli žáci vědí další důvod, proč jsem jim klip pustil. K mému překvapení mají moji žáci padesátiprocentní úspěšnost – přesně tolik je úspěšnost tříd ve spatření Palacha na jedné z fotografií, která se v klipu jen mihne. Samozřejmě tím je dané, že klid pouštím až po probrání Palachova činu.

Samozřejmě je možné práci s klipem dál rozvést. Nabízí se otázky, jestli může být úspěšné povstání lidu proti totalitním režimům. Případně jakým způsobem toho dosáhnout – je nutné použít násilí?

Dva předchozí videoklipy byly oficiální. To znamená, že je vytvořila přímo kapela, respektive kapelou najatý režisér. Následující videoklipy budou patřit do kolonky neoficiální. To znamená, že fanoušek vzal originální písničku, ale video do ní vložil sám po sestříhání z různých zdrojů – filmů, dokumentů, reportáží z televizí.

Bratříčku, zavírej vrátka – Karel Kryl

Na serveru Youtube se nachází podle mého názoru výborně sestříhané video z prvních dnů sovětské okupace Československa, kterému ale vévodí v pozadí puštěná Krylova píseň. Žákům se Krylův „zpěv“ nelíbí, proto je nutný zajímavý klip, který je pochopitelně lepší pro představivost, než pouhé fotky. Po poslechu hudby a puštění videa rozebíráme text, který žáci „luští“, ať už na papíře či na projektoru. „Co tím a tím chtěl autor říct…? Co znamená beránka vlku se zachtělo? Tato noc nebude krátká?“ Cvičení je žákům jasné, zabere velmi málo času a v tomto případě je pro žáky lehké.

Rolling Stones

Kapela, která pokud byla na drogách, tak se vyjadřovalo k ve své době aktuálním politickým tématům – především Vietnamské válce. Skladbu Paint it Black a fanouškem sestříhané video používám právě pro představení tématu války ve Vietnamu, aby si žáci představili a zkusili pochopit, co bylo na tomto konfliktu zlomové. Bavíme se se žáky o tom, jak asi válka vypadala. Jak vznikla videa, která jsme právě viděli. Následně pouštím prezentaci a konfrontuji názory žáků s realitou (nebo spíše se současným obrazem války ve Vietnamu). První válka v obýváku, kompletně pokrytá i se svými skandály a válka, která vyvolala po světě právě díky živým přenosům masové demonstrace a změnu myšlení minimálně části amerických občanů. Video s písní ukazuje důvod protestů a změn.

Druhá skladba Gimme Shelter ukazuje celé období 60.let a větší spektrum témat, která nemusí být žákům známá (Luther, Malcolm X a rasová segregace, Kennedy, hippies a celá proměna kultury, která je v klipu prezentovaná hudebními interprety – The Doors, The Beatles, Bob Dylan a jeho protestsongy). Vhodná se mi proto zdá metoda brainstormingu, kdy žáci jednoduše vykřikují, já jejich slova zapisuji na tabuli a poté je společně probíráme.

Havel v kostce

Nejedná se o videoklip, pouze o píseň, přesto jsem jí sem zařadil. Hlavně proto, že se osvědčila. Nejedná se o můj „vynález“, k použití písně Havel v kostce mě inspirovala Nina Rutová svou stejnojmennou učebnicí. Havla v kostce jsem zkoušel používat v různých metodách, ale poslední se mi osvědčila nejvíce. Žáci si nejdříve poslechnou hudbu, poté dostanou text písně a jejich úkol je na základě textu napsat strukturovaný životopis prvního českého prezidenta.

Speciální letní kategorie:

Sametová – Žlutý pes

Konec roku, deváťáci už mají jasno, co s nimi bude po základní škole, venku sluníčko a tak je potřeba trochu odlehčit. Ondřej Hejma tomu jednoduše pomůže, vtipný klip s dobovými záběry i text stačí žákům k úsměvu a upoutání pozornosti. A o to jde. Proto ani nevymýšlím složitý způsob práce, opět probíráme zprvu to, co žáci už poznali nebo která jména a pojmy slyšeli (Gorbačov, spartakiáda), zodpovídáme jejich vlastní otázky. Tématem klipu je samozřejmě sametová revoluce a prakticky vše, co jí předcházelo minimálně v období Normalizace.

Zákony

Autorský zákon pouštění hudebních videoklipů umožňuje, viz paragraf 31: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo /c/ užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Reklamy

Reklamy